Kvalitetsegenskaper for programvare

Vi i Knowit Quality Management jobber aktivt med kvalitetssikring og forbedring av rutiner for å opprettholde en høy standard på oppdragene vi utfører. I den forbindelse har May Britt Sandtorv oversatt Software Quality Characteristics, inspirert av James Bachs  CRUSSPIC STMPL, ISO 9126-1, til norsk. Dette er en nyttig sjekkliste for test av interne kvalitetsegenskaper for programvare og produkter, og er nyttig både for utviklere og testere.

Takk til Rikard Edgren og Geir Gulbrandsen for bistand i forbindelse med oversettelsesjobben. http://thetesteye.com/blog/

Kvalitetsegenskapene finner du her:
Norsk-TheTestEye_KvalitetsegenskaperForProgramvare

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather