Foredrag på Testdagen ODIN 23.09.2014

image5

Knowit Quality Mangement Oslo har levert konsulentbistand til akseptansetest av en ny mobil betalingsplafform for  Strex (www.strex.no). Strex er heleid av alle norske mobiloperatørene Telenor, TeliaSonera/NetCom og Tele2. Denne konsoliderte løsningen skal gjøre det enklere for både mobilkunder og mobiloperatører å bruke og drifte tjenesten.

På Testdagen ODIN 23.9.2014 holdte Knowit og Kunden et foredrag hvor vi delte erfaringer med bruk av risikobasert testing i prosjektet.

 

Presentasjonen er blitt lastet opp på Slideshare:

http://www.slideshare.net/MinhNguyen103/risiko-basert-testing-i-praksis 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather