Testdagen Odin – Høstens store test dag

Testdagen Odin satte i år ny rekord med ca. 240 deltagere. Tema for året var – ”vår tekniske hverdag”. Ett interessant og spennende tema som absolutt falt i smak. Knowit var godt representer med egen stand og to foredrag som vekket stor interesse blant deltagerne. De som deltok fikk sett, vist frem og diskutert det som finnes i testverdagen og om vi er godt nok rustet til å møte fremtiden.

Odin1

Først ut blant våre var Kjetil og Fredrick som holdt ett foredrag om test av mobile enheter. Her presenterte de et kundecase fra Netcom som het ”Erfaringer med POC om bruk av HP Mobile Center for testautomatisering”.

Odin2

Dette temaet vakte stor interesse, og selve presentasjonen var en artig og engasjerende seanse som fikk alle til å dra på smilebåndet gjentatte ganger. Kjetil innledet det hele med å fortelle litt om utfordringer med testing generelt og hvordan dette vil utvikle seg i fremtiden med økende antall mobilvarianter og tjenester. Fredrick fulgte opp med sine tekniske erfaringer med bruk av verktøyet. HP hadde også en egen stand hvor det var mulig å se verktøyet i aksjon og det var mange som viste sin interesse for dette.

Odin3

Norsk-svensk forbrødring på testdagen Odin.

Knowit var også representert med Håkan Ramberg, som tok turen fra Malmø for å holde foredraget «The Businessminded tester». Han tok blant annet opp hvorfor vi skal teste, og det er jo et stadig tilbakevendende tema for oss som jobber med test og kvalitetssikring. Noen av Håkans påstander var:

– Quality is not inherently important… ..unless it leads to the aim of gaining profit!

– Nobody wants to pay for testing.. … unless they think it will lead to more money in or less moey out.

Han tok opp noen svært interessante og viktig problemstillinger for oss som skal ut å møte kundene og selge test og kvalitetssikring. En annen ting han tok frem var viktigheten av å kjenne kunden og kundens krav og forventninger. Dette er essensielt for at vi som leverandører skal kunne bidra til at kunden får det han faktisk skal ha, og ikke det vi tror han trenger.

Et eksempel han ga oss var hvordan en tilsynelatende bagatell, såsom fargenyansen på en firmalogo, kan være helt uvesentlig for en person, men en kritisk suksessfaktor som kan stoppe en lansering for andre. Håkans konklusjon var:

-Understand your business

-Understand your market

-Understand the business value of the PuT (Product under Test)

Viktige innspill og tanker å ta med seg ut i en test-hverdag, enten man er kunde eller leverandør.

 

Odin4

Foto: Astrofysiker, fremtidsforsker og forfatter, Eirik Newth

Eirik Newth rundet av dagens presentasjoner med å dele sine tanker fra sin seneste bok ”overvåkingssamfunnet” som tar for seg vår digitale fremtid. Han fortalte mye om dagens ”typiske” overvåking, hvor både etterretning og personvern var tema. Likeledes fortalte han om muligheter for framtiden, og han uttrykte både bekymring og begeistring i den forbindelse. Han satte i gang fantasien hos oss alle, og hans velartikulerte og morsomme fremtoning ga oss absolutt noe å tenke på, og jeg gleder meg til å lese boken hans. En super avslutning på dagens presentasjoner.

Håper vi sees til neste år. Vi i Knowit skal i hvertfall få med oss testdagen Odin igjen!

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather