EuroSTAR 2015 – Faglig reisebrev

Dette er den fjerde EuroSTAR konferansen jeg har hatt anledning til å delta på 6 år. Som alltid har EuroSTAR takket være en organisasjon med dyktige medarbeidere og veldreide rutiner klart å gjennomføre nok en knirkefri konferanse. Det hele bar preg av en godt organisert ramme både transport, lokale, fasiliteter, matservering og sosiale. Som deltaker følte jeg at jeg blir tatt godt vare på og ikke trenger å bekymre meg for de praktiske tingene.

Når det er sagt skulle jeg gjerne ønske å si det samme om det faglige innholdet og utbyttet. Disclaimer: Merk at innholdet i denne bloggen er en personlig refleksjon av mine opplevelse basert på mine preferanser og forventninger samt mine valg av de faglige sporene. De trenger nødvendigvis ikke å stemme overens med andres synspunkter. Det skal ikke feies under teppet at de fleste konferansene alltid tilbyr både noen godbiter av foredragene og noen mindre gode som enten er overfladiske eller opplagte.

Temaet for årets konferanse er «Walking the Testing Talk» som skal stimulere foredragsholdere til å dele deres praktiske erfaringer og nyvinninger med deltakere gjennom konkrete resultater og gevinster. Det skal i følge Programme Chair formann Ruud Teunissen i sin åpningstale gi inspirasjoner og ideer som deltakere kan ta med hjem til sitt prosjekt og sin organisasjon. Det er vel ikke noe nytt i dette budskapet men det har på en måte bidratt til å bygge opp en skyhøy forventning, i hvert fall i hodet mitt før avreisen til Maastricht.

Julie Gardiner

Konferansen startet med et sprengende musikalsk innslag, dog kun på det store lerret, av Coldplay med fremføring av låten Paradise. Åpnings keynote av Trendwatcher Richard van Hooijdonk ga oss et godt og inspirerende innblikk i hvilke tjenester som vi kan forvente oss i fremtiden. Det ga samtidig oss testere en tankevekker på hvilke utfordringer knyttet til bl.a. sikkerhet, innsyn, personvern, brukervennlighet osv i vår testing hverdag. Uansett føler jeg at jeg har hørt noe lignende fra keynote til Eirik Newth på Testdagen Odin i september i Oslo. Det var en god start som åpnet veien og satte på en måte rammen for resten av konferansen.

Det pågikk fire parallelle spor med total 40 foredrag over tre dager som tok opp erfaringer fra testarbeidet. Det var tydeligvis ingen klar inndeling av disse sporene etter temaer men man kan se at de kan grovt grupperes i følgende områder:  Teknologi, Smidig test, Metoder, Testautomatisering og Kommunikasjon. På Teknologi områder tok man opp f.eks. testing på wearables, 4G eller games. Jeg synes at det var mange praktisk rettet foredrag på Testautomatisering og Smidige test, dog ikke alle gir en aha-opplevelse som overbeviser eller frelser deg med det første. Mye av grunnen til det er nok at de mangler overbevisende, kvantitative og objektive måledata på effekter og gevinster. For å bøte på det presenterte disse ofte med en høy grad av subjektive vurderinger og tynt datagrunnlag som ble samlet inn på et spesifikk og kunstig skapt kontekst. Jeg må dog moderere meg litt med tanke på at dette er ingen vitenskapelige forskningsprosjekter.

Ut fra de mange foredragene som hører under kategori Metode valgte jeg et par som tok opp Quality Debt, Test Strategy og Goal Oriented User Story. Foredrag om metoder er ofte de vanskeligste for å tilfredsstille tilhørerne. Disse er ikke et unntak – i hvert fall på meg. Jeg synes at tittelen samt abstract på foredragene står ikke helt i forhold til det reelle budskapet. Jeg ble i all fall veldig fristet med store og fengende ord som «make a difference», «Goal Stories» osv… til å komme å høre på men kom skuffet ut igjen. Michael Bolton hadde også et foredrag om Exploratory Testing som heller fikk meg til å bli klokere. Han er en dyktig speaker men jeg ble dessverre hengende etter med hans utallige definisjoner og lingvistiske tolkninger av ord og begreper.

Foredragene under område Kommunikasjoner er blitt mer og mer vanlig og fremtredende i de siste EuroSTAR konferansene. Årets konferansen føyer nok i den samme trenden. Uansett hvor du vender deg til og hvilket foredrag du valgte hører om blir du alltid bombardert med budskap om hvor viktig det er for testere å kunne kommunisere, samhandle og samarbeide med omverden. Personlige egenskaper (skill sets eller «myke» verdier) er blitt en avgjørende faktor for å lykkes som teJulieGardiner-survivalKitster i bransjen. I tillegg til å være utadvendt må testere også være mer og mer bevisste på å kjenne sin egen karrierevalg og motivasjon samt utfordre mennesker rundt seg. Årets beste foredrag som ble stemt frem av deltagere for å gjøre en do-over sesjon er Julie Gardiner som presenterte en Survival Guide for testere. Jeg er fullt enig med det valget og legger ved et bilde fra Julia som et veikart for oss alle.

Oppsummert sitter jeg med et inntrykk av at årets konferansen ikke har gitt meg mye nytt men har på en eller annen måte bekreftet mine overbevisninger om flere områder. Foredragene har av den grunn fått meg til å kunne sette ord på ting som er i min underbevissthet.  Videre har konferansen gitt meg nyttige innblikk i hva som venter oss i fremtiden slik at vi kan være bedre utrustet til å håndtere de nye utfordringene. Sist men ikke minst har konferansen skapt en arena for meg å kunne treffe og etablere nettverk med mange dyktige og likesinnede folk som deler min lidenskap innenfor testing og kvalitetssikring.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather