Forfatter: Jørn Aaberg

Faglig samling 19. januar 2012

Trodde du Knowit Quality Management kun er opptatt av test og kvalitetssikring av IT-systemer?  Vi besitter også sterk kompetanse på vin! En torsdagskveld i januar samlet Knowit QM seg til nok en fagsamling hvor vi denne gangen satte fokus på…