Stian Danielsen

Introduksjon til Acceptance Test Driven Development (ATDD)

Oppgaver (User Stories) i smidige prosjekter er ofte uklare og/eller mangelfulle. Dette fører potensielt til utvikling av løsninger som ikke tilfredsstiller produkteiers krav. Slike scenarioer ser vi gang på gang i utviklingsprosjekter og er noe som ofte fører til forhøyede kostnader, forsinkelser og frustrasjon. Som kvalitetssikrere er vi ute etter å fange opp denne type…