Hvem er vi
Ina M. Espås
Daglig Leder - Bergen


Ina er daglig leder og Partner i Knowit Consulting Bergen. og er opptatt av å sikre system- og datakvalitet fra analyse, utarbeidelse og operasjonalisering av krav, til utvikling, test, drift og forvaltning.
Hun har bakgrunn fra flere bransjer med ledelse, koordinering, test og utvikling av applikasjoner, samt daglig drift av nettverk med tekniske problemstillinger. Ina er spesielt sterk som testansvarlig og testleder i større prosjekter med mange typer test.

ina.espas@knowit.no
View Ina Espås's profile on LinkedIn


Lars Petter Løvslett
Kvalitetsentusiast
Partner - Bergen


Lars Petter Løvslett er Partner i Knowit Consulting Bergen. Han har i flere år jobbet dedikert med kvalitetssikring og testledelse i store IT-prosjekter. Hans særskilte gode evne til å forstå virksomheten både i fra teknisk- og forretningsmessig side bidrar til å redusere risiko og sikre kvalitet. Han er en pådriver for prosessforbedring og er spesielt opptatt av kvalitetssikrende tiltak som har høy nytteverdi.

lars.petter.lovslett@knowit.no
View Lars Petter Løvslett's profile on LinkedIn


Kristian Melhuus Brandser
Daglig Leder - Oslo


Kristian er daglig leder og Partner i Knowit Quality Management Oslo. Han har bred bakgrunn og har bekledd ulike roller i sin karriere; som system utvikler, scrum master, prosjektleder, tester, testleder og testrådgiver. Ved siden av sine lederoppgaver jobber Kristian aktivt som utekonsulent med å levere testtjenester på kundeprosjekter. Kristian har erfaring fra forskjellige domener, inkludert sosiale medier, online søketjenester, statlig forvaltning og kommunale tjenester.

Ta kontakt med Kristian hvis du er interessert i å lære hvordan du kan bli en kvalitetsentusiast i Oslo eller hvis du ønsker å vite mer om oss og høre hvordan vi kan bistå prosjektene dine med lavere risiko og høyere kvalitet.

kmb@knowit.no
View Kristian Melhuus Brandser's profile on LinkedIn


Mats Ormehaug
Kvalitetsentusiast


Mats Ormehaug er utdannet Master of Science i Computer Science fra NTNU og har jobbet med test i over 2 år, da mest testing av komplekse finansielle systemer.
Han er alltid blid og elsker å hjelpe, brenner for testfaget og har alltid et glimt i øyet.
Mats er ISTQB sertifisert.

mats.ormehaug@knowit.no
View Mats Ormehaug's profile on LinkedInLinn Søvik
Kvalitetsentusiast


Linn har mange års erfaring innenfor prosjektledelse, testledelse og testkoordinering. Hun tilegner seg kunnskaper raskt og møter utfordringer på en god måte, ikke minst som følge av gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Linn er dyktig både på IT-faget og til å forstå ”forretningen” og kommuniserer dermed godt med både teknologer og fagpersoner. Hun danner seg raskt et realistisk kravbilde i forhold til planlegging, oppfølging og forventninger, og strekker seg langt for å skape et godt samarbeidsklima.

linn.sovik@knowit.no
View Linn Søvik's profile on LinkedIn
ashild.sathre_knowit.no

Åshild Sæthre
Kvalitetsentusiast


Åshild har vært med på flere prosjekter med høy kompleksitet både testfaglig og prosess/organisasjonsmessig, og evner å håndtere krevende prosjekter og omgivelser på en god måte. Hun har en god balanse mellom teknologi og forretningsforståelse, og kommuniserer godt med alle typer roller og medarbeidere i organisasjonen.

Hun fremstår som reflektert, kompetent, og med en genuin interesse for test og kvalitet. Hun er en initiativtaker, er proaktiv og uredd, men har samtidig gode samarbeidsevner og menneskeforståelse. Hun tar sterkt eierskap til oppgavene hun jobber med, og hun jobber svært hardt for å oppnå målene hun og prosjektet har satt seg.

ISTQB Advanced sertifisert.

ashild.sathre@knowit.no
View Åshild Sæthre's profile on LinkedInMarius Hergel
Kvalitetsentusiast


Marius er utdannet Master of Science i Computer Science fra University of Hertfordshire. Det var på gjesteforelesning av Hans Schaefer tidligere i studiet at Marius innså at det er test og kvalitetssikring som virkelig er gøy å jobbe med. Han inntok rollen som testansvarlig på flere av prosjektene gjennom studiet, og har jobbet både med testplanlegging, design av test cases, manuell og funksjonell test, samt testautomatisering.

Marius har bred forståelse av IT-systemer, og trives spesielt godt i rollen som test designer, manuell og funksjonell tester, eller med testautomatisering.

marius.hergel@knowit.no
View Marius Hergel's profile on LinkedIn
Tor Erik Nesse

Tor Erik Nesse
Kvalitetsentusiast


Systemutvikler med bred teknisk bakgrunn, jeg har jobbet i IT bransjen i over 18 år og har opparbeidet meg mye prosjekterfaring.

Jeg er målrettet og streber etter å levere så god kvalitet som mulig til enhver tid uten at det går på bekostning av avtalte tidsfrister. Kreativitet, evnen til å analysere, og det å se sammenhenger som ikke er så innlysende gir meg det lille ekstra, samtidig har jeg erfaring nok til å vite når jeg skal oppsøke andre for å få hjelp. Jeg samarbeider godt med andre og liker å jobbe i team, samtidig klarer jeg meg utmerket på egen hånd også. Personer som kjenner meg vil si at jeg er ansvarsfull, nøyaktig, til å stole på, hjelpsom, kreativ, og at jeg lærer nye ting raskt.

tor.erik.nesse@knowit.no
View Tor Erik Nesse's profile on LinkedIn
Tom Reiertsen

Tom Reiertsen
Kvalitetsentusiast


Jeg har 20 års erfaring som profesjonell utvikler med arbeid som omfatter konsulentoppdrag innen infrastruktur til programvareutvikling, inkludert systemarkitektur, programvarespesifikasjon, design utvikling, testing og implementasjon over et bredt spekter av plattformer, miljøer og teknologier. Jeg har designet, utviklet, testet og satt i drift en rekke komplekse programvareløsninger som enkeltperson og i team. Min brede tekniske bakgrunn og lange erfaring innen programvareutvikling gjør at jeg ilegges stor tillit og respekt fra mine kolleger.

tom.reiertsen@knowit.no
View Tom Reiertsen's profile on LinkedIn
Stian Jetmundsen

Stian Jetmundsen
Kvalitetsentusiast


Stian Jetmundsen er utdannet ingeniør og har bred arbeidserfaring gjennom 10 år med sterkt fokus på test og kvalitetsarbeid. Han er ISTQB-sertifisert tester, med erfaring fra manuell/funksjonell test, teknisk test, testautomatisering, testledelse og testing av både programvaresystemer og elektronikk/automasjonssystemer. Stian har også erfaring fra systemutvikling, og har generelt god forståelse av og interesse for teknologi.

Som person er han nysgjerrig, kreativ og liker å ta fatt på nye utfordringer. Han er en utadvendt og kommunikasjonsdyktig person, som trigges av å finne løsninger og samarbeide med andre. Stian har primært erfaring olje & gass, samt bank/finans.

stian.jetmundsen@knowit.no
View Stian Jetmundsen's profile on LinkedIn


Brit Ingrid Birketveit
Kvalitetsentusiast


Brit Ingrid har arbeidet i forskjellige roller innen IT bransjen siden 2000 og har opparbeidet en bred erfaring innenfor flere områder. Hun har de siste årene jobbet som prosjektleder, testleder og leveranseleder innenfor forskjellige tekniske prosjekter, både innen offentlig og privat sektor.
Gjennom arbeidet har hun opparbeidet bred kompetanse innen ulike områder som applikasjonstilpasninger og -drift, oppgraderingsprosjekter, databaser, operativsystemer, integrasjon / verdikjeder og nettverk. Dette har gitt henne en sterk forståelse og erfaring fra både teknisk, prosessmessig, organisatorisk og forretningsmessig perspektiv.

Brit Ingrid er en målrettet, fokusert, og utadvendt person som tar nye oppgaver som en positiv utfordring. Hun har stor arbeidskapasitet, liker å ta initiativ, og ser verdien av et sosialt arbeidsmiljø. Hun liker å jobbe i team og fremstår som en motivator. For Brit Ingrid er kundefokuset viktig, og hun strekker seg langt for å kunne bidra til at kunden når sine målsettinger.

britingrid.birketveit@knowit.no
View Brit Ingrid's profile on LinkedIn
Kathrine Baldersheim

Kathrine Baldersheim
Kvalitetsentusiast


Kathrine har lang erfaring fra administrasjon og ledelse av utviklings- og testprosesser. Hun har 17 års erfaring med ulike IT-systemer, spesielt innenfor økonomisystemer, og har jobbet i 9 år som administrativ leder for et ERP system. Hun har også erfaring fra testledelse og testgjennomføring innen mediabransjen, og var nylig testleder ved konvertering og implementering av et CRM system innenfor mediebransjen.

Kathrine arbeider strukturert, systematisk og målrettet. Hun har stort engasjement, er god på å formidle, og stortrives med å jobbe både med IT-systemer og teste, videreutvikle og effektivisere arbeidsprosesser. Hun liker godt å jobbe i team og sammen med resten av teamet komme frem til gode løsninger, samtidig som hun trives med å jobbe selvstendig. Kathrine er ikke redd for nye utfordringer og tilegner seg ny kunnskap raskt.

kathrine.baldersheim@knowit.no
View Kathrine Baldersheim's profile on LinkedIn


Kjetil Gjelsten
Kvalitetsentusiast


Kjetil er utdannet Siviløkonom fra NHH i Bergen og har over 10 års erfaring fra området test og kvalitetssikring både fra kunde- og leverandørsiden.

Som tidligere styremedlem i Dataforeningens Software testing gruppe (distrikt Østlandet) har han vært ansvarlig for gjennomføring av flere kurs og seminarer i foreningen samt for den årlige Software-konferansen.

Kjetil er arbeidsom, målrettet og strukturert i sin arbeidsform. Han betraktes som positiv og utadvendt og liker å jobbe i team. Han setter store krav til kvalitet og nøyaktighet i sitt arbeide.

kjetil.gjelsten@knowit.no
View Kjetil Gjelsten's profile on LinkedIn
Minh-Nguyen


Minh Nguyen
Kvalitetsentusiast


Minh har 15 års arbeidserfaring både i som rådgiver i konsulentbransjen og som mellomleder i IT-organisasjoner - med ansvar for utvikling og vedlikehold av programvarer. Han ønsker å bistå kunder i kvalitets-forbedringsarbeidet ved å bruke sin opparbeidede kompetanse på ledelse, test, kvalitetssikring og arbeidsmetodikk for å finne den mest effektive tilnærming under den aktuelle konteksten.

Minh er utdannet siv.ing fra NTH og har doktorgrad innenfor prosessmodellering og -forbedring fra NTNU. Han jobber strukturert, analytisk og opptrer alltid løsningsorientert og positivt.

minh.nguyen@knowit.no
View Minh Nguyen's profile on LinkedIn


Fredrick Makosir
Kvalitetsentusiast


Fredrick Makosir har hatt test, verktøy og kvalitetssikring som sitt hovedfelt i over 12 år. I disse årene har hans oppgaver inkludert testledelse, testverktøyadministrasjon, teknisk testing, testkoordinering, rådgivning, prosjektledelse, foredrag og kursledelse.

Fredrick har bred testfagkompetanse og har tilegnet seg mye erfaring fra bransjene logistikk, bank og det offentlige.

fremak@knowit.no
View Fredrick Makosir 's profile on LinkedIn
Bilde av Anne
Anne B. Kjørstad
Kvalitetsentusiast

Anne har lang erfaring med forvaltning og utvikling av komplekse løsninger, avtaler og rutiner. Hun har test og kvalitetssikring i blodet gjennom årelangt samarbeid med offentlige og statlige kunder. Anne har testledelse som sitt primærområde, men har også sin styrke i funksjonell testing og brukertesting. Hun fungerer som brobygger/bindeledd mellom brukerbehov og teknologiske løsninger og har god forretningsforståelse.

Anne er utdannet Grafisk ingeniør og har betydelig erfaring fra publiserings- og forlagsbransjen. Hun har et sterkt brukerfokus og har god kjennskap til smidig utvikling.
Anne er løsningsorientert med analytiske evner og sterk gjennomføringsevne og er en koordinator med gode formidlingsegenskaper. Hun er god til å kommunisere og samarbeid med ulike roller og fagmiljø i organisasjonen.
ISTQB Foundation sertifisert.

anne.kjorstad@knowit.no
View Anne Kjørstad's profile on LinkedIn


Morten Risnes Engelsen
Kvalitetsentusiast


Morten har flere års erfaring som testleder, tester og prosjektkoordinator innenfor bank/finans.

Morten har deltatt i flere prosjekter med høy kompleksitet både teknisk og prosess-/organisasjonsmessig, og evner å håndtere krevende prosjekter og omgivelser på en god måte. Han har en god balanse mellom teknologi og forretningsforståelse, og kommuniserer godt med alle typer roller og medarbeidere i organisasjonen.

Morten fremstår som reflektert, kompetent, og med en genuin interesse for test og kvalitet. Han er en initiativtaker, er proaktiv og uredd, men har samtidig gode samarbeidsevner og menneskeforståelse. Morten tar sterkt eierskap til oppgavene han jobber med, tar naturlig ansvar og han jobber hardt for å oppnå målene han og prosjektet har satt seg.

morten.engelsen@knowit.no
View Morten Risnes Engelsen's profile on LinkedIn

Cecilie Wian
Kvalitetsentusiast


Brukeropplevelse, test og kvalitetssikring ligger hennes hjerte nært. Hun jobber analytisk og metodisk innen flere områder, blant annet testing av webløsninger, mobile løsninger og sikkerhet. Hun har bransjeerfaring fra IT og media, samt tidligere erfaring fra helse, opplæring, forskning, undervisning og kommunal sektor.

Cecilie tilegner seg raskt ny kunnskap, og møter nye utfordringer med stor evne og vilje til å få tingene gjort. Hun har bred kunnskap innen IT-faget, både i forhold til kravhåndtering, brukerperspektiv, utvikling, drift og test. Hun kommuniserer godt med ulike roller og fagområder, fra teknisk side til forretning, og har sittet både på kunde og leverandørsiden i ulike prosjekter. Cecilie er aktiv i ulike fagnettverk og er en pådriver og organisator i eksempelvis BLUG og Girl Geek Dinners.

cecilie.wian@knowit.no
View Cecilie Wian's profile on LinkedIn

Jorunn Mjøs
Kvalitetsentusiast


Jorunn er utdannet sosiolog (samfunnsviter), og har med seg kunnskap om vitenskapelige metoder og studier av menneskelige relasjoner inn i arbeidet med test og kvalitetssikring. Verdien av denne bakgrunnen kommer spesielt fram gjennom hennes evne til å sette seg inn i forretningen og brukernes behov og forventninger.

Jorunn har ofte tatt på seg arbeidsoppgaver og roller som innebærer store krav til nøyaktighet, struktur, konsekvenstenkning, og et øye for kvalitet. Som tidligere digitalarkivar har hun sans for orden, og forståelse for verdien av dokumentasjon. Jorunn trives godt i rollen med å tolke og oversette problemstillinger mellom ulike aktører og profesjoner som er involvert i prosjektene hun er del av.

Vi nevner ellers at Jorunn er:
- Analytisk, strukturert og kreativ
- God på konsekvenstenkning
- Språklig sterk (har jobbet med korrekturlesing og oversetting, samt større utredninger)
- Visuelt anlagt
- Kvalitetsbevisst
- Hjelpsom

jorunn.mjos@knowit.no
View Jorunn Mjøs' profile on LinkedIn


Thomas Dahlin
Kvalitetsentusiast


thomas.dahlin@knowit.no
View Thomas Dahlin's profile on LinkedIn


Thomas Monsen
Kvalitetsentusiast


thomas.monsen@knowit.no
View Thomas Dahlin's profile on LinkedIn