Hvem er viBrit Ingrid Birketveit
Kvalitetsentusiast


Brit Ingrid har lang erfaring som spenner fra utviklingsprosjekter, til mottak av nye løsninger, drift og forvaltning. Hun har betydelig kompetanse på verdikjeder, og lang erfaring fra arbeid med applikasjoner, databaser, operativsystemer og nettverk.

Hun er en utadvent, energisk og inkluderende person som ser på nye og komplekse oppgaver som en positiv utfordring. Hun har høy arbeidskapasitet, liker å ta initiativ, og trives best i et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø.

britingrid.birketveit@knowit.no
Telefon: +47 48034044Eivind Nordbye
Kvalitetsentusiast


Eivind har jobbet i mer enn 15 år med test og kvalitetssikring av komplekse, virksomhetskritiske IT-systemer. Han har stor kunnskap om IT-infrastruktur generelt, og er sertifisert spesialist innen UNIX, Solaris, Oracle og cluster. Han har i senere år hatt fokus på ytelse, feilsøking, kvalitetskontroll og stabilisering innen web- og nettbankløsninger.

Eivind fungerer svært godt både som administrativ testleder og som teknisk tester.

eivind.nordbye@knowit.no
Telefon: +47 982 55 028
View Eivind Nordbye's profile on LinkedIn


Fredrick Makosir
Kvalitetsentusiast


Fredrick Makosir har hatt test, verktøy og kvalitetssikring som sitt hovedfelt i over 12 år. I disse årene har hans oppgaver inkludert testledelse, testverktøyadministrasjon, teknisk testing, testkoordinering, rådgivning, prosjektledelse, foredrag og kursledelse.

Fredrick har bred testfagkompetanse og har tilegnet seg mye erfaring fra bransjene logistikk, bank og det offentlige.

fremak@knowit.no
Telefon: +47 951 78 106
View Fredrick Makosir 's profile on LinkedIn


Ina M. Espås
Kvalitetsentusiast/Partner


Ina er Partner i Knowit Quality Management og er opptatt av å sikre system- og datakvalitet fra analyse, utarbeidelse og operasjonalisering av krav, til utvikling, test, drift og forvaltning.

Hun har bakgrunn fra flere bransjer med ledelse, koordinering, test og utvikling av applikasjoner, samt daglig drift av nettverk med tekniske problemstillinger. Ina er spesielt sterk som testansvarlig og testleder i større prosjekter med mange typer test.

ina.espas@knowit.no
Telefon: +47 918 80 286
View Ina Espås's profile on LinkedIn


Jørn Aaberg
Daglig Leder - Bergen


Jørn er daglig leder og Partner i Knowit Quality Management Bergen. Han har 17 års erfaring fra systemutvikling, prosjektledelse og testledelse, og har jobbet mye med kravspesifisering, teststrategi / testplaner, test-design og -cases.

Vil du diskutere hvordan Knowit Quality Management kan hjelpe deg med høyere kvalitet og lavere risiko i prosjektene dine, så kontakt Jørn.

jorn.aaberg@knowit.no
Telefon: +47 478 96 478
View Jørn Aaberg's profile on LinkedIn


Kjetil Gjelsten
Kvalitetsentusiast


Kjetil er utdannet Siviløkonom fra NHH i Bergen og har over 10 års erfaring fra området test og kvalitetssikring både fra kunde- og leverandørsiden.

Som tidligere styremedlem i Dataforeningens Software testing gruppe (distrikt Østlandet) har han vært ansvarlig for gjennomføring av flere kurs og seminarer i foreningen samt for den årlige Software-konferansen.

Kjetil er arbeidsom, målrettet og strukturert i sin arbeidsform. Han betraktes som positiv og utadvendt og liker å jobbe i team. Han setter store krav til kvalitet og nøyaktighet i sitt arbeide.

kjetil.gjelsten@knowit.no
Telefon: +47 901 22 925
View Kjetil Gjelsten's profile on LinkedIn


Kristian Melhuus Brandser
Daglig Leder - Oslo


Kristian er daglig leder og Partner i Knowit Quality Management Oslo. Han har bred bakgrunn og har bekledd ulike roller i sin karriere; som system utvikler, scrum master, prosjektleder, tester, testleder og testrådgiver. Ved siden av sine lederoppgaver jobber Kristian aktivt som utekonsulent med å levere testtjenester på kundeprosjekter. Kristian har erfaring fra forskjellige domener, inkludert sosiale medier, online søketjenester, statlig forvaltning og kommunale tjenester.

Ta kontakt med Kristian hvis du er interessert i å lære hvordan du kan bli en kvalitetsentusiast i Oslo eller hvis du ønsker å vite mer om oss og høre hvordan vi kan bistå prosjektene dine med lavere risiko og høyere kvalitet.

kmb@knowit.no
Telefon: +47 977 69 594
View Kristian Melhuus Brandser's profile on LinkedInKristjan Kristjansson
Kvalitetsentsentusiast/ Partner


Kristjan er Partner I Knowit Quality Management Oslo og har 12 års erfaring innenfor Test og kvalitetssikring. Han har hatt rollen som testleder i mange store prosjekter både i offentlig og privat sektor og har en metodisk tilnærming til testfaget. Han har gode analytiske evner og har et sterkt fokus på forretningsmessige krav og den kvalitet sluttbruker opplever. Kristjan har også erfaring som prosjektleder og har solid erfaring rundt prosessetablering, prosessforbedring og verktøytilpassinger. Han har blant annet sertifiseringer som HP Software instruktør- QualityCenter/ALM. Srumaster SCM, ISTQB, ITIL og Prince2. m.m
krk@knowit.no
Telefon: +47 920 81 741
View Kristjan Kristjansson’s profile on LinkedIn


Lars Petter Løvslett
Kvalitetsentusiast/Partner


Lars Petter Løvslett er Partner i Knowit Quality Management. Han har i flere år jobbet dedikert med kvalitetssikring og testledelse i store IT-prosjekter. Hans særskilte gode evne til å forstå virksomheten både i fra teknisk- og forretningsmessig side bidrar til å redusere risiko og sikre kvalitet. Han er en pådriver for prosessforbedring og er spesielt opptatt av kvalitetssikrende tiltak som har høy nytteverdi.

lars.petter.lovslett@knowit.no
Telefon: +47 957 53 858
View Lars Petter Løvslett's profile on LinkedInLinn Søvik
Kvalitetsentusiast


Linn har mange års erfaring innenfor prosjektledelse, testledelse og testkoordinering. Hun tilegner seg kunnskaper raskt og møter utfordringer på en god måte, ikke minst som følge av gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Linn er dyktig både på IT-faget og til å forstå ”forretningen” og kommuniserer dermed godt med både teknologer og fagpersoner. Hun danner seg raskt et realistisk kravbilde i forhold til planlegging, oppfølging og forventninger, og strekker seg langt for å skape et godt samarbeidsklima.

linn.sovik@knowit.no
Telefon: +47 986 31 454
View Linn Søvik's profile on LinkedInMarius Hergel
Kvalitetsentusiast


Marius er nylig ferdig utdannet Master of Science i Computer Science fra University of Hertfordshire. Det var på gjesteforelesning av Hans Schaefer tidligere i studiet at Marius innså at det er test og kvalitetssikring som virkelig er gøy å jobbe med. Han inntok rollen som testansvarlig på flere av prosjektene gjennom studiet, og har jobbet både med testplanlegging, design av test cases, manuell og funksjonell test, samt testautomatisering.

Marius har bred forståelse av IT-systemer, og trives spesielt godt i rollen som test designer, manuell og funksjonell tester, eller med testautomatisering.

marius.hergel@knowit.no
Telefon: +47 912 66 628
View Marius Hergel's profile on LinkedIn
Minh-Nguyen


Minh Nguyen
Kvalitetsentusiast


Minh har 15 års arbeidserfaring både i som rådgiver i konsulentbransjen og som mellomleder i IT-organisasjoner - med ansvar for utvikling og vedlikehold av programvarer. Han ønsker å bistå kunder i kvalitets-forbedringsarbeidet ved å bruke sin opparbeidede kompetanse på ledelse, test, kvalitetssikring og arbeidsmetodikk for å finne den mest effektive tilnærming under den aktuelle konteksten.

Minh er utdannet siv.ing fra NTH og har doktorgrad innenfor prosessmodellering og -forbedring fra NTNU. Han jobber strukturert, analytisk og opptrer alltid løsningsorientert og positivt.
minh.nguyen@knowit.no
Telefon: +47 982 28 460
View Minh Nguyen's profile on LinkedIn


Stian Danielsen
Kvalitetsentusiast


Stian jobber som testleder/tester i Knowit Quality Management og er til daglig aktiv som konsulent innen testing og kvalitetssikring. Seks års erfaring som systemutvikler gir fordelaktig innsikt i både utvikling og tekniske aspekter.

Som testleder er Stian opptatt av gode arbeidsprosesser som sikrer kvalitetsleveranser i tråd med kundens forventninger.

stian.danielsen@knowit.no
Telefon: +47 467 74 060
View Stian Danielsen’s profile on LinkedIn


Rune Skår
Kvalitetsentusiast/Partner


Rune er en av initiativtakerne og Partner i Knowit Quality Management. Han har i 15 år jobbet som konsulent i roller som løsningsarkitekt, prosjektleder og testansvarlig.

Han har høy arbeidskapasitet, sterk gjennomføringsevne og sikter alltid etter et positivt og konstruktivt samarbeid. Han har stor teknisk forståelse og setter seg raskt inn i forretningsmessige og IT-relaterte problemstillinger.

rune.skar@knowit.no
Telefon: +47 906 81 113
View Rune Skår's profile on LinkedIn
ashild.sathre_knowit.no

Åshild Sæthre
Kvalitetsentusiast


Åshild har vært med på flere prosjekter med høy kompleksitet både testfaglig og prosess/organisasjonsmessig, og evner å håndtere krevende prosjekter og omgivelser på en god måte. Hun har en god balanse mellom teknologi og forretningsforståelse, og kommuniserer godt med alle typer roller og medarbeidere i organisasjonen.

Hun fremstår som reflektert, kompetent, og med en genuin interesse for test og kvalitet. Hun er en initiativtaker, er proaktiv og uredd, men har samtidig gode samarbeidsevner og menneskeforståelse. Hun tar sterkt eierskap til oppgavene hun jobber med, og hun jobber svært hardt for å oppnå målene hun og prosjektet har satt seg.

ISTQB Advanced sertifisert.

ashild.sathre@knowit.no
Telefon: +47 906 33 101
View Åshild Sæthre's profile on LinkedIn
Ruben Olsen

Ruben Olsen
Kvalitetsentusiast


Ruben er en erfaren ScrumMaster og fasilitator/rådgiver innen agile metoder. Akkriditert Lean Kanban instruktør. Har bred erfaring fra de fleste roller innen IT, inkludert utvikling, testgjennomføring, prosjektleder, teamleder, IT-sjef, driftsroller og rådgiver. Jobber også godt inn mot forretningssiden. Ruben jobber metodisk og strukturert, og er kjent for å være en rask problemløser, samt for å håndtere underliggende utfordringer og ikke bare fikse symptomene. Tilpasser seg raskt nye miljø, og er inkluderende, engasjerende og tillitsvekkende.

ruben.olsen@knowit.no
Telefon: +47 915 78 748
View Ruben Olsen's profile on LinkedIn
Kathrine Baldersheim

Kathrine Baldersheim
Kvalitetsentusiast


Kathrine har lang erfaring fra administrasjon og ledelse av utviklings- og testprosesser. Hun har 17 års erfaring med ulike IT-systemer, spesielt innenfor økonomisystemer, og har jobbet i 9 år som administrativ leder for et ERP system. Hun har også erfaring fra testledelse og testgjennomføring innen mediabransjen, og var nylig testleder ved konvertering og implementering av et CRM system innenfor mediebransjen.

Kathrine arbeider strukturert, systematisk og målrettet. Hun har stort engasjement, er god på å formidle, og stortrives med å jobbe både med IT-systemer og teste, videreutvikle og effektivisere arbeidsprosesser. Hun liker godt å jobbe i team og sammen med resten av teamet komme frem til gode løsninger, samtidig som hun trives med å jobbe selvstendig. Kathrine er ikke redd for nye utfordringer og tilegner seg ny kunnskap raskt.

kathrine.baldersheim@knowit.no
Telefon: +47 916 17 710
View Kathrine Baldersheim's profile on LinkedIn
Julia Masloboeva

Julia Masloboeva
Kvalitetsentusiast


Julia er sjefskonsulent i Knowit med allsidig administrativ og teknisk bakgrunn. Hun har inngående erfaring innen Program- og Prosjektledelse, Rådgivning, Anskaffelser, Management for hire, Teknologi- og Leverandørstyring, Strategi, Virksomhetsarkitektur, Teknisk Arkitektur, Løsningsdesign, Integrasjon, Teknisk Test og Kvalitetsstyring av IT prosjekter.

Julia har stor arbeidskapasitet, sterk gjennomføringsevne og gode lederegenskaper. Hun har gode kommunikasjonsevner og sikter alltid etter et positivt og konstruktivt samarbeid. Hun har en bred teknisk forståelse og setter seg raskt inn i forretningsmessige og IT-relaterte problemstillinger.

julia.masloboeva@knowit.no
Telefon: +47 952 44 277
View Julia Masloboeva's profile on LinkedIn
Stian Jetmundsen

Stian Jetmundsen
Kvalitetsentusiast


Stian Jetmundsen er utdannet ingeniør og har bred arbeidserfaring gjennom 10 år med sterkt fokus på test og kvalitetsarbeid. Han er ISTQB-sertifisert tester, med erfaring fra manuell/funksjonell test, teknisk test, testautomatisering, testledelse og testing av både programvaresystemer og elektronikk/automasjonssystemer. Stian har også erfaring fra systemutvikling, og har generelt god forståelse av og interesse for teknologi.

Som person er han nysgjerrig, kreativ og liker å ta fatt på nye utfordringer. Han er en utadvendt og kommunikasjonsdyktig person, som trigges av å finne løsninger og samarbeide med andre. Stian har primært erfaring olje & gass, samt bank/finans.

stian.jetmundsen@knowit.no
Telefon: +47 957 50 866
View Stian Jetmundsen's profile on LinkedIn
Tor Erik Nesse

Tor Erik Nesse
Kvalitetsentusiast


Systemutvikler med bred teknisk bakgrunn, jeg har jobbet i IT bransjen i snart 16 år og har opparbeidet meg mye prosjekterfaring.

Jeg er målrettet og streber etter å levere så god kvalitet som mulig til enhver tid uten at det går på bekostning av avtalte tidsfrister. Kreativitet, evnen til å analysere, og det å se sammenhenger som ikke er så innlysende gir meg det lille ekstra, samtidig har jeg erfaring nok til å vite når jeg skal oppsøke andre for å få hjelp. Jeg samarbeider godt med andre og liker å jobbe i team, samtidig klarer jeg meg utmerket på egen hånd også. Personer som kjenner meg vil si at jeg er ansvarsfull, nøyaktig, til å stole på, hjelpsom, kreativ, og at jeg lærer nye ting raskt.

tor.erik.nesse@knowit.no
Telefon: +47 414 50 514
View Tor Erik Nesse's profile on LinkedIn
Kristian Nilsen

Kristian Nilsen
Kvalitetsentusiast


Kristian har sin utdanning fra Høgskolen i Bergen (Bachelor i Informasjonsteknologi).

Han trives best når han får være kreativ, lære nye ting fra de rundt ham, og bruke det som finnes av ny teknologi for å skape morgendagens løsninger. Det å kunne utvikle tjenester som gir en god brukeropplevelse for kundene, og som samtidig er utfordrende og interessante å jobbe med er det som motiverer han. Kristian ønsker seg oppdrag hvor hver dag byr på nye utfordringer og hvor han får muligheten til å dekke et bredt spekter av roller, som alle krever ulike ferdigheter. Alt fra arkitektur til koding av back-end/front-end i forskjellige programmeringsspråk til drift og vedlikehold.

kristian.nilsen@knowit.no
Telefon: +47 480 86 407
View Kristian Nilsen's profile on LinkedIn
Kenneth Endestad

Kenneth Endestad
Kvalitetsentusiast


Kenneth har mange års erfaring som konsulent innenfor ERP og olje & gass-sektoren. Han har arbeidet med cyber-sikkerhet, drift av komplekse og driftskritiske it-systemer i tillegg til rådgivning, design, implementering og test av forretningsstøttesystemer. Kenneths tverrfaglige bakgrunn innen IT og administrative fag gjør han til en god brobygger mellom prosjekters forskjellige disipliner. Han har i tillegg erfaring innen ledelse og undervisning, og formaliserer for øyeblikket dette gjennom en MBA han tar på deltid.

Kenneth er fleksibel, sosial og elsker å få servert nye problemstillinger han og teamet kan bryne seg på. I tillegg har han et høyt fokus på kundetilfredshet, og dette gjør han til en attraktiv konsulent innen flere fagfelt.

kenneth.endestad@knowit.no
Telefon: +47 905 33 810
View Kenneth Endestad's profile on LinkedIn
Jan Emil Høye

Jan-Emil Høye
Kvalitetsentusiast


Jan-Emil er sjefskonsulent i Knowit. Han har over 20 års erfaring i konsulentbransjen som prosjektleder, løsningsarkitekt, testleder og ulike roller innen testfaget. I tillegg til å arbeide som konsulent har Jan-Emil de siste fem årene vært avdelingsleder for en avdeling med prosjekt- og testledere. I rollen som avdelingsleder har Jan-Emil betydelig erfaring fra utarbeidelse av konsepter og løsningsforslag, koordinering og oppfølgning av prosjekter, prosjektplanlegging og budsjettering. Han har bred erfaring fra store organisasjoner som Telenor, Evry og DNB. Han har bred teknisk forståelse fra komplekse organisasjoner, og setter seg raskt inn i forretningsmessige og IT-relaterte problemstillinger. Jan-Emil fremstår også som trygg, erfaren, positiv, konstruktiv, og med gode samarbeidsegenskaper.

jan-emil.hoye@knowit.no
Telefon: +47 908 33 042
View Jan-Emil Høye's profile on LinkedIn
Tom Reiertsen

Tom Reiertsen
Kvalitetsentusiast


Jeg har 20 års erfaring som profesjonell utvikler med arbeid som omfatter konsulentoppdrag innen infrastruktur til programvareutvikling, inkludert systemarkitektur, programvarespesifikasjon, design utvikling, testing og implementasjon over et bredt spekter av plattformer, miljøer og teknologier. Jeg har designet, utviklet, testet og satt i drift en rekke komplekse programvareløsninger som enkeltperson og i team. Min brede tekniske bakgrunn og lange erfaring innen programvareutvikling gjør at jeg ilegges stor tillit og respekt fra mine kolleger.

tom.reiertsen@knowit.no
Telefon: +47 913 80 657
View Tom Reiertsen's profile on LinkedIn
Johnny Berntsen

Johnny Berntsen
Kvalitetsentusiast


Johnny har 30 års erfaring fra IT bransjen og arbeidet med sikkerhet, prosjektledelse, drift, og rådgivning. Han har hovedfokus på sikkerhetsarbeide med ISO/ICE27001/2 samt revisjon av systemer og prosesser for interne og eksterne kunder. Johnny har også vært leder av større og mindre driftsorganisasjoner og selskaper, og har lang erfaring med prosjektledelse i organisasjoner av varierende størrelse.

Johnny er tydelig, konstruktiv og har evnen til å skape gode relasjoner med aktørene i de prosjektene han arbeider med. Han er teamorientert og involverer og trekker med medarbeidere og team, delegerer ansvar og holder fokus for å kunne gjennomføre leveranser på en god måte.

johnny.berntsen@knowit.no
Telefon: +47 909 19 500
View Johnny Berntsen's profile on LinkedIn
Bilde av Anne
Anne B. Kjørstad
Kvalitetsentusiast

Anne har lang erfaring med forvaltning og utvikling av komplekse løsninger, avtaler og rutiner. Hun har test og kvalitetssikring i blodet gjennom årelangt samarbeid med offentlige og statlige kunder. Anne har testledelse som sitt primærområde, men har også sin styrke i funksjonell testing og brukertesting. Hun fungerer som brobygger/bindeledd mellom brukerbehov og teknologiske løsninger og har god forretningsforståelse.

Anne er utdannet Grafisk ingeniør og har betydelig erfaring fra publiserings- og forlagsbransjen. Hun har et sterkt brukerfokus og har god kjennskap til smidig utvikling.
Anne er løsningsorientert med analytiske evner og sterk gjennomføringsevne og er en koordinator med gode formidlingsegenskaper. Hun er god til å kommunisere og samarbeid med ulike roller og fagmiljø i organisasjonen.
ISTQB Foundation sertifisert.

anne.kjorstad@knowit.no
Telefon: +47 982 29 765
View Anne Kjørstad's profile on LinkedIn