Om oss

Knowit Quality Management er representert i Bergen og Oslo, og er en del av Knowits samlede satsing på test og kvalitetsledelse. Det betyr at vi har over 300 kolleger som jobber med dette fagfeltet i de nordiske landene.

Vi tror at fokus på høy kvalitet i IT-systemer gir konkurransefortrinn i form av: reduserte kostnader til feilretting, lavere risiko for feil i produksjon, fornøyde sluttbrukere og velfungerende løsninger. I Knowit QM finner du kvalitetsentusiaster som arbeider innenfor flere områder med fokus på kvalitet, oppfølging og kontroll – med stort engasjement, fagkunnskap og humør. Vi jobber gjerne som kundens representant, men kan også være en del av et leveranseprosjekt.

Vi kan hjelpe til med å utarbeide og kvalitetssikre krav og vi kan jobbe som testkoordinator, testleder og tester og dermed sikre at løsninger testes nok – og på riktig måte.

Ut fra egenskaper og krav til løsningen bør forskjellige tester gjennomføres – eksempler er ytelse, robusthet, brukergrensesnitt, verdikjeder og stabilitet. Vi kan hjelpe deg å finne ut hvilke tester som er riktig for din løsning og kjøre disse.

Tester automatiseres så mye som mulig, det er ingen fasit for hvordan dette gjennomføres – men det viktigste er at man kontrollerer de deler av løsningen som det er viktig å teste og at dette gjennomføres korrekt.

Vi kan ta leveranseansvar i større prosjekter med mange leverandører og sikre at leveranser er testet hver for seg og i sammenheng. Vi kan også hjelpe til med å bygge opp testorganisasjoner og å definere de krav i forhold til denne.