Stikkord: risikobasert testing

Foredrag på Testdagen ODIN 23.09.2014

Knowit Quality Mangement Oslo har levert konsulentbistand til akseptansetest av en ny mobil betalingsplafform for  Strex (www.strex.no). Strex er heleid av alle norske mobiloperatørene Telenor, TeliaSonera/NetCom og Tele2. Denne konsoliderte løsningen skal gjøre det enklere for både mobilkunder og mobiloperatører å bruke og drifte tjenesten. På Testdagen ODIN 23.9.2014 holdte Knowit og Kunden et foredrag…

Meetup/Testpub # 11 – Risikobasert testing – 12.12.2013@Knowit QM

Du trenger ikke å jobbe lenge med programvaretesting for å kunne oppleve at prosjektet ikke har satt av nok tid og ressurser til testing som du selv ønsker. Det er ikke uvanlig i prosjektarbeid å vitne til at testingen blir en salderingspost når tiden renner ut og budsjettet bunnskrapes. Under slik omstendighetene klager vi ofte…